fbpx

CZAKRA PODSTAWY:

Jest ściśle związana z ziemią, ugruntowaniem, materią. Czakra podstawy to również poczucie bezpieczeństwa, stabilności, jeśli pracuje prawidłowo, mocno stoimy na ziemi. Nadczynność czakry cechuje się pojawienie skłonności do ziemskich przyjemności typu posiadanie pieniędzy czy posiadanie wielu rzeczy. Niedoczynność jest tendencją do uciekania od rzeczy ziemskich, brak kontaktu rzeczywistości- bujanie w obłokach, brak organizacji.

  • UMIEJSCOWIENIE: umiejscowiona między odbytnicą a genitaliami, otwiera się ku dołowi.
  • PRZYPORZĄDKOWANIE CIELESNE: kręgosłup, kości, zęby, paznokcie, odbytnica, jelito grube, prostata, krew i budowa komórek.
  • CHOROBY WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ CZAKRY: nowotwory głównie związana z układem kostnym, białaczka, obniżona witalność, alergie, bóle pleców, choroby krwi.

CZAKRA SAKRALNA

Jest centrum pierwotnym emocji, energii seksualnej i sił twórczych-czakra kreacji. Jeśli pracuje prawidłowo, jesteśmy otwarci, twórczy i naturalni. Czujemy, że nasze życie jest pełne pasji i radości a my sami się realizujemy, wszystkie bloki w sferze seksualnej kodują się na tej czakrze. Nadczynność cechuje się potrzebą relacji seksualnych w zbyt dużym zakresie, narcyzm. Niedoczynność powoduje oziębłość, zaniepokojenie swoim wyglądem fizycznym, zaniepokojenie.

  • UMIEJSCOWIENIE: poniżej pępka.
  • PRZYPORZĄDKOWANIE CIELESNE: miednica, narządy płciowe, nerki, kończyny dolne.
  • CHOROBY WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ CZAKRY: zaburzenia czynności seksualnych oraz choroby pęcherza moczowego.

CZAKRA SPLOT SŁONECZNY

Jest centrum niższych emocji takich jak lęk, złość, wybuchy. Czakra stanowi źródło światła, aktywności i energii życiowej. Nadczynność powoduje dużo napięć i niepokoju, reaguje się nerwowo i impulsywnie. Niedoczynność prowadzi do braku pewności siebie i zdecydowania. Osoby z niedoczynnością czakry patrzą na życie w ciemnych barwach, odczuwają lęk przed porażką i opinią innych.

UMIEJSCOWIENIE: nad pępkiem.

PRZYPORZĄDKOWANIE CIELESNE: jama brzuszna, żołądek, śledziona, wątroba, woreczek żółciowy, trzustka i przepona. 

CHOROBY WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ CZAKRY: wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, wrzody, choroby układu trawiennego, zaburzenia snu.

CZAKRA SERCA

Jest centrum wyższych emocji, prawdziwej i nieuwarunkowanej miłości i empatii, dzięki temu ośrodkowi dostrzegamy piękno natury. Nadczynności skłania do zbyt dużej miłości, nadmiernej chęci niesienia pomocy, zbytecznej otwartości. Niedoczynność przynosi zamknięcie na miłość bezwarunkową, brak akceptacji siebie, izolacje oraz nieumiejętność wybaczania.

UMIEJSCOWIENIE: środek klatki piersiowej.

PRZYPORZĄDKOWANIE CIELESNE: grasica, serce, płuca i krew.

CHOROBY WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ CZAKRY: wszelkie dolegliwości związane z sercem i układem krążenia, niepokój wewnętrzny, szybkie męczenie się. Niedoczynność może prowadzić do histerii.

CZAKRA GARDŁA

Jest czakrą komunikacji i wyrażania siebie, symbolizuje pomost pomiędzy myśleniem a czuciem. Rozwinięta czakra daje zdolność samo refleksji i zrozumienia oraz prawo do wyrażania swojego własnego zdania, dzięki temu możemy usłyszeć swój wewnętrzny głos.  Nadczynność cechuje zbyt głośną i nadmierną gadatliwością natomiast niedoczynność prowadzi do braku umiejętności wyrażania siebie. Nie chcemy pokazać swojej prawdziwej twarzy, nie mówimy o swoich potrzebach- głos słaby i jąkliwy.

UMIEJSCOWIENIE: środek gardła.

PRZYPORZĄDKOWANIE CIELESNE: gardło, kark, szczeka, uszy, tchawica, krtań, oskrzela, górny obszar płuc, przełyk i ramiona, tarczyca, przytarczyce i układ limfatyczny.

CHOROBY WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ CZAKRY: choroby gardła, choroby tarczycy, astma, choroby skóry, depresje.

CZAKRA TRZECIEGO OKA

Jest siedzibą mądrości, intuicji i zdolności nadprzyrodzonych., Dzięki niemu słyszymy głos duszy, daje nam możliwość zrozumienia sensu życia, jesteśmy wyrozumiali i spokojni. Niedoczynność czakry cechuje się życiem ograniczonym do materii, logicznego myślenia i dowodów naukowych.

UMIEJSCOWIENIE: na wysokości czoła.

PRZYPORZĄDKOWANIE CIELESNE: przysadka, szyszynka.

CHOROBY WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ CZAKRY: nowotwory, choroby hormonalne, alergia, astma, choroby oczu.

CZAKRA KORONY

Jest siedzibą najwyższej doskonałości w człowieku. Przez czakre doświadczamy jedności ze źródłem. Aktywacja naszej czakry przynosi rozpoznanie naszej prawdziwej natury, widzimy i rozumiemy, że jesteśmy jednością ze wszystkim co istnieje, odczuwamy połączenie z nasza duszą. Niedoczynność skłania do poczucia samotności, braku sensu życia, odizolowania się od swojej duszy. Jest związana z lękiem przed śmiercią, nie wiemy kim jesteśmy naprawdę i kurczowo trzymamy się świata materialnego. To co nas spotyka traktujemy jako przeszkodę lub karę zamiast wyzwanie dające możliwość rozwoju.

UMIEJSCOWIENIE: na szczycie głowy, jest kanałem dla wyższych energii.

PRZYPORZĄDKOWANIE CIELESNE: mózg, szyszynka.

CHOROBY WYNIKAJĄCE Z ZABURZEŃ CZAKRY: choroby fizyczne i psychiczne związane z nieprawidłowym działaniem szyszynki i mózgu.